Luften är klar. Försommaren är vacker. Och vid E18 börjar världen.

Kommentarer