Skogen ska bära din sorg, sänka den djupt i svarta vatten..Skogen ska bära din sorg
Sänka den djupt i svarta vatten
Luta ditt huvud mot en barr doftande stig
och sjung för natten

Kommentarer