Stanna upp, blunda en liten stund. Ibland är världen lite vackrare i ljuset bakom ögonlocken.


Stanna upp, blunda en liten stund.
Ibland är världen lite vackrare i ljuset bakom ögonlocken.
Stanna upp en stund.
Se hur ljuset speglar sig i blombladens skiftningar.
Lyssna till jorden som rör sig i universum.
Stanna upp en stund och se.
Ibland bor livet i ögonblicket när du öppnar dina ögon.

Kommentarer